Spelregels gastenboek - Gerry's schilderijen

Gerry's schilderijen
Ga naar de inhoud

Spelregels gastenboek

Interactie
Om een bericht in het gastenboek te plaatsen dien je je aan een aantal regels te houden.
  • Het taalgebruik dient te voldoen aan de algemeen gangbare fatsoensnormen en omgangsvormen.
  • Het is niet toegestaan om te schelden, beledigen, kwetsen of discrimineren.
  • Gebruik in de berichten geen HOOFDLETTERS, dit wordt ervaren als schreeuwen. Ook in de naam is het erg vervelend.
  • Gebruik normaal Nederlands en geen Straat/SMS/MSN taal.
  • Het gastenboek is niet bedoeld voor commerciële uitingen. Deze worden zonder meer verwijderd.

Bijdragen die niet aan deze regels voldoen worden onmiddellijk verwijderd.
Gerry Jöris
Sjoelplein 3
9951 DA  Winsum
0595-769014/06-25172491
© Gerry Jöris (2022)
Terug naar de inhoud