Poll - Gerry jöris

Ga naar de inhoud

Poll

Diversen
Hoe ben jij op mijn website gekomen?
A) via Google
B) via Facebook
C) via Twitter
D) Via iemand anders
E) Spontaan
 Gerry Jöris (2020)
Terug naar de inhoud